Enteresan Çizgi

Reklam Ajansı Nedir ? ;

Reklam ajanslarının iş tanımını genel olarak yapacak olursak; reklamajansları firmaların kullanacakları iletişim tekniklerinin saptanmasından başlayarak, firmalar adına yaratıcı tasarımlar üreterek bu tasarımların uygulanmasını sağlayan bütünleşmiş bir tanıtım hizmeti sunan kuruluşlardır. Reklamajanslarının işleri, firma profillerinin ve firmaların mali alt yapılarının oluşturulmasından başlayarak, çeşitli tasarımların oluşturulmasını sağlamak ve bu tasarımların yayınlanacakları tanıtım aracına uygulanmasını kontrol etmektir.

Reklam; insanları gönüllü olarak bir ürünü veya hizmeti almasına veya kullanmasına ikna eden, belli bir düşünceye yönelten, insan dikkatini üzerine çeken ve bilgi veren, belli bir görüşü veya düşünceyi benimsemesini sağlayan iletişim aracıdır. Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalması ile başka bir deyişle ürün veya hizmetin satılmasıyla ölçülür. Reklamcılar üretilen ürünleri veya hizmetleri tüketicilerin algısında yer edebilmek için, o ürün veya hizmetle mutluluğa kavuşacaklarını düşünerek insanların ilgisini çekmeye başlarlar.
Reklamlardaki en önemli unsurlardan biri bir reklamın, insanlar içerisinde bulunan, estetik, şıklık, güzellik duygularını harekete geçirebilmesidir.

İnsanlar güzel, şık, zarif  buldukları, kendilerini etkileyen, sahip olduklarında mutlu olacaklarına inandıkları mal ve ürünleri, ihtiyaç olmasa da almaya çalışırlar.

 

Reklam Ajansı , Reklam kısa ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde satış amacı vardır.

Kısa vadede reklam;  tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır.

Uzun vadede reklam; firmalar ürettikleri mal ya da hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek reklam ile o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.

Reklam Ajansı

Reklam Ajansı

Reklamın işlevleri temel olarak; bilgilendirme işlevi, ikna etme işlevi ve hatırlatma işlevi olarak 3 kategori altında sınıflandırılabilir.

  • Bilgilendirme İşlevi; piyasaya yeni sürülecek veya var olan ürünün nasıl kullanılacağını, özellikleri, ödeme koşulları hakkında bilgi verilip müşteri için değer yaratılmaya çalışılır.
  • İkna Etme İşlevi; İkna etme işlevinde, reklamı yapılan ürünün markası diğer markalardan farklı özellikleriyle ön plana çıkartılır.
  • Hatırlatma İşlevi; Hatırlatma işlevi ile müşteriye ürünün ileride işine yarayabileceği ve ürünü nereden alabileceği hatırlatılır.

Ayrıca günümüzde müşteriler reklamı yapılmayan ürünlere pek sıcak bakmadıkları gibi, kendilerine bir değer katmayan ürünlerden de uzak durmaktadırlar. İyi bir reklam, hedef kitlenin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün veya markanın daha kaliteli, daha yararlı ve prestijli görünmesine katkıda bulunur. Hedef kitlenin reklamı beğenmesi marka tutumlarının olumluluk düzeyini de arttırmaktadır. Özellikle marka daha önce hiç denenmemişse, reklamın izleyici üzerinde olumlu bir etki yaratmasıyla markanın kullanıcı sayısında olumlu bir gelişme meydana gelmektedir.