pr ajansi

pr ajansi

PR AJANSI

PR Ajansı müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda markalaşma yolunda sıkıntılarını minimize etmek için tanıtım ve pazarlama sektöründe doğru algılanmalarını sağlamak için stratejik danışmanlık yaparlar.

PR Ajans markalaşmada hedef kitle üzerinde görüş ve davranışları etkileyerek, kurum kimliği üzerinde bir algı ve sempati oluşmasını sağlar, ilişkiler kurmasını sağlar, sürekliliği sağlayarak gereksiz harcama ve tekrarları da asgariye indirir.

Marka ve kurum hem içerden bir çalışanı hem de dışarıdan objektif göz ile çalışan markanın hedef kitlesi ve tüketicisi ile sağlam ve başarılı iletişim kurması için alt zemini oluşturur ve markayı geliştirir.

Yeni nesil PR ajansı olarak hizmet vermekte olan ajanslar teknolojik gelişmeler ve yaratıcı düşüncelerle birlikte şirketlerin markalaşma süreçlerini yönetir.

Toplumdaki konumlarını korumaları, şirketler üzerinde oluşacak imajı düzenlemek gibi farklı amaçlarla hizmet vermekte, şirketlerin başarı ve verimlerini artıracak yönde projeler hazırlamaktadır.

Pr Ajansı ; Marka için teknolojinin son trendleri ile İnternet araçlarının halkla ilişkiler amacıyla etkili bir şekilde kullanır.

Şirketlerin, projelerin, markaların, ürün ve hizmetlerin ya da online varlıkların yönetilmesi ve geliştirilmesi için çalışır. Hedef kitle üzerinde kurumsal imajı sağlayan marka için kurumsal imaja dair gerek olan ne var ise Hazırlar.

Örneğin kurumsal web tasarımı , katalog tasarımları,  tanıtım film tasarımları gibi marka danışmanlıklarını yapar.

Markayı sektöründeki rekabetçileri arasında en üst sıralara çıkartarak hedef kitleye cazip hale getirirler.

Pr Ajansı Hangi Çalışmaları Yapar ?

PR Ajansları yaptıkları yaratıcı çalışmalarının ve tüm bunların algılanması, benimsenmesi ve kullanılması konusunda pazarlama departmanına büyük destek sağlar.

1- Markanın tüketici üzerinde yarattığı değerin bilinmesi

2- Tüketiciye cazip ve hoş görünen; tüketiciye hitap eden, şık, modern, çekici ve tüketici için sunduğu hizmet kalitesi itibariyle tek olan bir marka imajının geliştirilmesi.

3- Markanın geliştirilen sürecine ve imajına kuvvet veren ya da ikna edici bir iletişimi kuracak reklam çalışmalarının geliştirilmesi.

4- Marka ile ilgili aktiviteleri geliştirmede, reklam teorilerinin öneminin asla unutulmaması ve marka algılamasını etkileyen reklam çalışmalarına önem verilmesi.

5- Pr Ajansları geliştirilen reklam çalışmalarının, tüketiciye fark ettirmeden kendini kabul ettiren bir özelliğe sahip olması.

6- Kaliteli ve kalıcı bir marka yaratmak için, iyi reklam çalışmalarının geliştirilmesi

PR Ajansı neden gereklidir?

İletişim olanaklarının büyük bir hızla artması, herhangi bir bilgiye erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmış oldu.

Medya kanallarına ve medya araçlarına erişilebilirliğin kolaylaşması, medyayı, müşterilerin dikkate almaları gereken önemli bir paydaş konumuna getirmiştir.

Medya sayesinde kısa sürede kişinin, kurumun, markanın, verilen herhangi hizmetin veya bir ürünün tüm hedef kitle toplumu tarafından bilinirliği ve prestijini artırabilmek, sadece iyi bir İletişim Yönetimi ve Stratejik Planlamayla olur.

PR Ajans, Yapılacak etkinlik ve organizasyonlar, şirketlerin ortaya koyacağı yenilikçi ve sıra dışı fikirlerin hedef kitleye sunulması, sosyal medya ve web siteleri üzerinden firmayla ilgili önemli bilgileri sunar.

Pr Ajansı ; ürün ve hizmetlerin hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması, firmaların yaptıkları çalışmaların , ortaya koydukları ürün ve hizmetlerin dijital pazardaki  kalitesinin artırılmasını sağlar.

Pek çok konuda marka ve firma üzerindeki pazarlama ve geniş müşteri portföyüne fazlasıyla destekçi olur.

Firmalar adına bu çalışmaları planlayan, düzenleyen ve uygulamaya koyan danışmanlar sayesinde firmalar zamanı daha etkili şekilde kullanmakta, verim artışı için fırsat bulmakta aynı zamanda da daha etkili ve kaliteli çalışmaların içinde bulunmaktadır.

Ajansımız firmanızın markalaşma sürecinizde size danışmanlık yapacak ve hedef kitleniz üzerinde farklı ve başarılı algı yaratacak kurumdur.

pr ajansı

En İyi Pr Ajansları

Enteresan Çizgi PR Ajansı uzman ekibi ile İstanbul’da firma ve markalara Dijital dünyada , danışmanlık hizmetleri vermektedir. Firmanızın prestiji için osyal medya ve dijital kanallarda haber ve medya entegrasyonları ve danışmanlığı yaapmaktadır.

Enteresan Çizgi web tasarım, kurumsal kimlik tasarımı, katalog tasarımında kaliteli ve kalıcı bir marka yaratmak için PR ajans hizmeti verir.