Pazarlama_İletisimi_Stratejileri

Pazarlama_İletisimi_Stratejileri

 

Pazarlama İletişimi Stratejileri

Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmış ve bu arayışlar sonucunda pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur.

Yapılan tanımlara bakılarak; pazarlama iletişiminin, pazarlama eylemleriyle beraber; aynı zamanda işletme çevresi, sosyal sorumluluğu ve imajıyla ilgili olan çabalarla doğrudan ya da dolaylı olarak satışların artırılması, giderek ürünün ve işletme ömrünün uzatılması amaçladığı söylenebilir.

İyi bir ürüne sahip olmanız o ürünü kolayca satacağınız anlamına gelmiyor.

Ticaretin ve satışın temelinde pazarlama faaliyeti yer alır. Pazarlamanın amacı hedef olan ürünü hedef tüketiciye ulaştırmaktır.

Pazarlama Süreci Temel Mantığı Bazı Aşamalardan Oluşmaktadır.

1- Araştırma: Ürün veya hizmet pazarınız ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmaların yapıldığı süreçtir.

2-Hedefleme:  Hedef kitle ve kesiminiz için ürününüzü konumlandırdığınız ve uyguladığınız süreçtir. Bu süreçte konumlandırma çalışması, ürünün avantajları ve farklarını tüketiciye kabullendirilmesi şeklinde işler.

3-Taktik Pazarlama: Ürünün fiyatı dağıtımı ve tutundurma aşamasının olduğu süreçtir. Bu süreç içerisinde ürününüzün özellikleri belirlenmelidir. (model, renk vs.) ürünün fiyatı hitap ettiğiniz hedef kitleye göre belirlenmelidir. Bu süreçle birlikte ürününüzü duyurmak için reklam argümanlarına geçiş yapılmalıdır.

4-Kontrol: Bu aşamada yapılan tüm çalışmaların geri bildirimleri ve raporları değerlendirilir. Elde edilen kar-zarar unsurları pazarlama stratejileri geliştirilir ve sürdürülür.

Pazarlama İletişimi Stratejileri

Pazarlama İletişimi Stratejileri