Slogan Oluşturma

Slogan Oluşturma

 

Marka İmajı Edinme

Herkesin bir kimliği, imajı ve özellikleri olduğu gibi, firmalar için de marka imajı olmalıdır.

Firmanın ürün yelpazesi, alanı ne kadar genişleyecek rakipleri ve hedefleri neler olacak, tüketiciye neler vaat edebilir hangi kitleye yönelik çalışmalarda bulunacak gibi unsunlar Marka İmajı Edinme stratejisinde önemli unsurlardır.

Burada da şunu anlamalıyız ki marka imajı firmanın, kurumun yönetici veya sahiplerinin keyfi isteklerine göre değil, ürün, hizmet ve müşterinin talepleri doğrultusunda planlanır.

 

Marka seçimi yapılırken hedef kitle analizi de büyük önem taşımaktadır. Marka kimliği, müşteri arasında bir bağ kurmalıdır. Markayı tüketici gözünde ne kadar değerli ve önemli hale getirirsek, marka o kadar başarılı olur. Genişletilmiş marka imajı, markaya doku ve bütünlük sağlayan unsurları barındırır.

 

Markalaşma işletmeye neler kazandırır?

İşletmenin, markası olan ürünleri daha kolay tanınır. Ürünlere olan talebi artar, uzun dönemde satışları istikrarlı hale getirir. Ürün üzerinde bağlılık yaratır. İşletmeler marka kullanımı sayesinde ürünlerini pazara sunarken zorlanmaz ve pazarı kontrol etmek kolaylaşır.

Marka imajı edinmede başarı sağlayabilmesi, yapılacak çalışmaların uzun vade de kabul görmesinin yolu Creative bir ekip çalışması gerektirir.

Marka ismi seçerken

Bir şirketin, önce kendisine ‘piyasadaki pozisyonum ne, rakiplerimden farkım ne, ismim pozisyonumu destekliyor mu sorularını müşterilerinin bakış açısyla cevaplanması gerekir. Ayrıca farklılaşmak için sizi rakiplerinizden daha özel kılan nedir? Bunu ortaya koymalısınız. Coca cola’nın ‘hayatın tadı’ ve nokia’nın ‘connecting people’ gibi sloganlarını iyi birer örnektir.

Farklılaşma yolunda en önemli pazarlama kanalı isimdir. İyi bir markanın ve ürünün ismi kısa ve öz olmalı. Bunun yanında başka ürünlerle karıştırılmayan, gerçekleri yansıtan, iletişim süreci başlatan, anlaşılması kolay, hem göze hem kulağa hitap eden özellikler taşımalı. Bir ürüne isim koyarken anlamının iyi araştırılması gerekir.
Marka imajı o kadar ince bir çizgi ki bazen birkaç ufak hata firmanın üretime son vermesine kadar gidebiliyor. Kimi zamanlarda da marka uğruna harcanan emekler o kadar başarılı oluyor ki, firma marka adıyla anılmaya başlıyor. Başlangıçta tüketicinin markaya olan ilgisi olumlu karşılanırken, zamanla markanın gücü diğer ürün serilerini hatta kurumu gölgede bırakıyor ve firmanın adını değiştirmesine neden oluyor. Bu nedenle kurum ismi ve marka konumlandırılması eskisine göre daha fazla önem taşıyor.

Marka İmajı Edinme

Marka İmajı Edinme