logo tasarımı

logo tasarımı

LOGO TASARIMI

Logo Tasarımı , Kurumsa ve Firmaların müşterileri ile ilk kez karşılaştığı en önemli tasarım argümanları ve firmanın kurumsal yüzüdür.

Logonuz her zaman için sektörünüz ve yaptığınız iş ile bir bütün olmalı hedef kitleye kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı ve kurumsal yapınızı hissettirmelidir.

logo tasarımı

LOGO TASARIM ÖNEMİ

Firmaların, kurumların, işletmelerin veya bireylerin kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Logo tasarımı vizyon açısından oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde modern işletmeler artık misyonları kadar vizyonlarına da önem vermeye başladılar. Bu bakımdan görselliğin en iyisini isteyen şirketler marka oluşturmak adına logo üzerine yoğunlaşmışlardır. Şirketlerin imzası olarak tanımlanacak logo tasarımfirmanın başlangıç düzeyinde yapılması ve tasarlatılması gereken görsel bir sembol niteliğini aldığı için şirketin her yapacağı iş ve hizmet o logo veya imza ile anılacaktır.

logo tasarım aşaması

LOGO TASARIMI AJANSI

Logo tasarımı sadece ürünlerinizin üstüne basılan dekoratif simge ve image değildir. Logo firmanızın kurumsal kimlik senaryosunu oluşturan, ürünlerin kalite ve marka algısını müşteriye direkt sunan büyük pazarlama ve kurumsallaşma argümanlarıdır.

Logo tasarım ajansı çalışmalarını bu felsefe ve titizlik ile oluşturur.

Logo Tasarım Çizim Süreci

  • İlk aşama logonun bir senaryoya oturtularak, müşteriye ne sunmak istediği fikirin bulunmasıdır.
  • Logo tasarım aşamasının 2. kısımı ise sketch artistlik çimlerin el ile hazırlanmasıdır.
  • Artistlik çizimleri hazırlanan logolar grafik ortama geçirilerek, sunulur ve ön analiz yapılarak hissettirdiği duydular belirlenir.
  • Logo tasarım aşamasında , vectörel ve mühendislik çimlerin önemi büyüktür. Teknik ekip logonun baskı, mühendislik, dijital ortama göre altyapısını oluşturur. Bu sayede logo tasarımı her kullanıda aynı renkler ve çizgide bütün olarak hedef kitleye sunulur.

KURUMSAL LOGO TASARIMI ÖZELLİKLERİ

  • İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır.
  • Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Logonuz bunu yansıtmalıdır. Mesajını üstünde taşımalıdır.
  • Özgün olmalıdır. Logo tasarımı yapılış amacı zaten ayırt edicilik sağlamaktır. Eğer var olan bir markayı çağrıştırıyor ve kopya niteliğinde ise pozitif değil negatif etki görürsünüz.
  • Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalı. Değişik yerlerde (kâğıt üstünde, rölyef olarak, rozet için, vb.) kullanılabileceği unutulmamalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını kaybedecek özellikte olmamalıdır.
  • Logolar, okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kaygısıyla gereksiz çizgi ve resimler kullanılmamalıdır. Harf âdetinin çok olması, okunurluğu bozmamalıdır.
  • Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır.
logo tasarım sureci