biz kimiz

 

Kurumsal Kimlik Çalışması

Bir işletmenin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. İşletmenin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.

İşletmenin İsmi, Alt Şirket İsimleri, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir.

Kurumsal Kimlik Çalışması nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde aşağıda sıraladığımız taslaklar bulunmaktadır.

Kartvizit taslağı
Takvim taslağı
CD taslağı
E-posta taslağı
Antedli zarf taslağı
Antedli kağıt taslağı
Bülten / duyuru / ilan taslağı
Faks taslağı
Rapor taslağı
Fatura / irsaliye taslağı
Not defteri taslağı

Taslaklardaki görüntü, logo v.b. objeler portal tasarımında kullanılan objelerden oluşur ve kaynak kodları (source’ları) ile birlikte birer görsel öğe olarak hazırlanarak ve size teslim edilir.

Kurumsal Kimlik oluşumu için gereksinimler;

Markalaşma ve kurumsal kimlik olgusu için işletmenizin tercih ettiği renk skalası, kullanmak istediğiniz logoları, varsa font (yazı karakteri), sloganı tarafımıza bildirilir.

Kurumsal Kimliğin İşletmenize Sağladığı Katkılar;

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru tanımasının önüne geçer. Bu aşamada ele alınacak bir Kurumsal Kimlik Çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir.

Teknik özellikler

Kurumsal Kimlik araçlarının üretimi temel olarak iki bölüme ayrılabilir;

– Web’de kullanılacak malzemeler
– Matbaa (antetli kağıt, karvizit vb.) ve Serigrafi (kalem ve anahtarlık baskıları) malzemeleri.

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal Kimlik Çalışması