İnovasyon_nedir_İnovatif_Nedir

İnovasyon_nedir_İnovatif_Nedir

İnovasyon Nedir

Yenilik anlamını taşıyan inovasyon dilimize latinceden geçmiş olup Türkçe’de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle açıklanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle anlatılamayacak kadar geniştir. Daha çok sorun ve problemleri yeni fikir ve çalışmalarla yoğurarak teknolojinin de birleşimiyle ticari karlılık sağlayacak şekilde yenilenmesi ve problemin çözülmesi sürecidir. Sosyal medya yönetimi ile yenilikçi yaklaşımlar yapabilirsiniz.

Sosyal medya ajansı pazarlama konusunda destek olacaktır.

Daha önce değinilmemiş var olan sorunları çözmek veyahut daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara dokunmak ya da zaten var olan birçok ürün ve hizmeti çok daha güzel, çok daha kullanışlı, çok daha insana faydası olacak hale getirmek amaçlanıp hayata geçirilebilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi, ürün, hizmet veya sistem çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin pazarlanması veya sistemlerin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur ve toplumsal fayda da sağlanmış olur.

Dolayısıyla, inovasyon öyle basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından ele alarak yenilik ürününü de içine katarak pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreç olduğunu anlayabiliriz.

İnovasyon neden önemlidir?

Günümüzün hızla değişen, gelişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Dijital Pazarlama ajansı inovasyon ve gelişme konularında firmalra yardımcı olur.

 

Bu yaklaşımın firma ve kurumlar tarafından benimsenmesi ticarileşme ve karlılığa dönüştürülebilir bir yatırım olarak görmesidir.

Burada da inovasyonun olması gereken bir süreç olduğunu vurgulayabiliriz.

 

İnovasyon örnekleri

Bir kumaş firmasının leke tutmayan kumaş üretmesi, pazarlaması ve satması bir inovasyondur.

Başka bir firmanın çamaşır makinasına kurutma özelliğini eklemesi ve buhar etkisi vermesi de bir inovasyondur.

Hastane sektörünün internet üzerinden randevu sistemi gibi internet üzerinden tahlil sonuçlarına ulaşması da bir inovasyondur.

 

Benim de içinde bulunduğum sektör olarak firmalara satışlarını artırmak amacıyla hedef kitlesine hitap edecek marka yüzünü ön plana çıkaracak argümanlarını; web tasarım, logo tasarımı, kurumsal kimlik tasımlarını creative bir şekilde oluşturmak yeni bir yüz edindirmekte bir inovasyondur.

 

Zihninizi parlatmaya hazır mısınız?
– Fikir, yenilik, inovasyon nedir?
– Nasıl düşünüyoruz?
– Kimler daha yenilikçi düşünür?
– İnovatif (Yenilikçi) düşünmeye neden ihtiyaç duyarız?
– Beynimizi özgürleştirmek için neler yapmalıyız?
– Fikir üretme ve problem çözme süreci nasıl işler?
– Yenilikçiliğimizi geliştirmek için ne gibi egzersizler yapabiliriz?
– Parlak fikirler yakalamak için hangi yöntemleri kullanabiliriz?

 

İnovasyon Nedir - İnovatif Nedir